»Sodobna slovenska jezikovna situacija zahteva premišljeno in dejavno jezikovno politiko, ki upošteva zgodovinske danosti in tradicijo, hkrati pa opravlja nove naloge in dosega nove cilje v sodobnih razmerah.«

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025)

Republika Slovenija zagotavlja, da ima slovenščina v uradnem in javnem življenju znotraj države osrednjo vlogo. Omogoča tudi sporazumevanje in obveščanje v drugih jezikih, ko je to potrebno in upravičeno, in sicer svojim državljanom, drugim prebivalcem in obiskovalcem.

Republika Slovenija se zavzema za krepitev in dosledno uresničevanje jezikovnih pravic slovenske jezikovne skupnosti v sosednjih državah ter pravic govork in govorcev slovenščine kot enega izmed uradnih jezikov Evropske unije in v mednarodnih telesih.

Slovenska jezikovna politika želi z ustreznimi ukrepi poskrbeti, da bo slovenščina pri domačih govorcih ostajala prevladujoča prostovoljna in samoumevna izbira v čim večjem obsegu zasebne in javne rabe. Spodbuditi želi tudi privlačnost slovenščine za njeno učenje in rabo pri čim več govorcih in govorkah drugih jezikov, hkrati pa uveljavlja obveznost znanja in rabe slovenščine za vse tiste, ki se hočejo poklicno uveljavljati v javnem in uradnem sporazumevanju ali sploh na jezikovno občutljivih delovnih mestih, pri čemer je treba spoštovati ustavna določila, ki se nanašajo na položaj in pravice pripadnikov madžarske in italijanske narodne skupnosti.

Sort By: Direction:
NA VRH