Govorci z različnimi oviranostmi so raznolike skupine oseb, ki imajo specifične sporazumevalne potrebe. Nekateri med njimi se v slovenščini kot besednem jeziku sporazumevajo z večjimi ali manjšimi omejitvami, nekateri pa za sporazumevanje uporabljajo drugačne poti, ki so običajnim povsem enakovredne, njihovim uporabnikom pa omogočajo bolj enakopravno in dejavnejše vključevanje v družbo ter izboljšanje njihovega položaja v njej. Vključevanje ranljivih skupin, med katere sodijo tudi osebe z različnimi oviranostmi, v kulturno in širšo družbeno sfero pa je pomembno tudi zato, ker krepi družbeno kohezijo, medsebojno razumevanje in solidarnost ter odpravlja stereotipe o tem, da osebe z oviranostmi na splošno zmorejo manj, kot zmorejo v resnici, da lahko funkcionirajo v vsakdanjem življenju.

Sort By: Direction:
NA VRH