Nekateri Slovenci in njihovi potomci stalno živijo tudi drugod po svetu, ne le v sosednjih državah – zanje pravimo, da živijo v izseljenstvu (gl. tudi Slovenska jezikovna skupnost v svetu). Zaradi omejene izpostavljenosti slovenščini je njihova jezikovna (in kulturna) zmožnost – kljub raznolikim možnostim, ki jih ponujajo sodobni mediji – pogosto zelo ranljiva. Zato morajo imeti izseljenci dovolj priložnosti za razvijanje, ohranjanje in izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini. Na tej strani bodo zainteresirani našli informacije, kakšne so možnosti za sistematično učenje slovenščine v deželah, kjer živijo izseljenci – npr. v obliki dopolnilnega pouka in sobotnih šol; stik s slovensko kulturo pa se vzpostavlja in ohranja prek različnih slovenskih društev.

Ohranjanje in izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini pa je bolj učinkovito, če imajo govorci slovenščine dovolj priložnosti za stike s slovenskim jezikom in kulturo tudi v Sloveniji. Tako so za otroke in mladostnike organizirane poletne šole in tabori slovenščine, odraslim pa so za udeležbo v različnih tečajih slovenščine na voljo štipendije. Slovencem v zamejstvu in po svetu pa Slovenija ponuja štipendije tudi za druge oblike izobraževanja.

Sort By: Direction:
NA VRH