Mnoge govorce slovenščine pri sporazumevanju ovirajo zelo specifične motnje, kot so na primer disleksija, govorno-jezikovne motnje, slabše učne sposobnosti, motnje v duševnem zdravju, poškodbe glave in druge. Zaradi njih so pogosto izključeni, še posebej zato, ker družba njihovih težav – npr. s koncentracijo, pozornostjo, spominom, razumevanjem – ne opazi, to pa v njih zbuja občutek nemoči in nesamozavesti.

Tem govorcem država Slovenija (na deklarativni ravni) omogoča enakopravno uresničevanje temeljnih pravic – na primer prilagojeni obrazci in listine, prilagojeno opravljanje nekaterih izpitov –, dejansko pa so njihove možnosti, da bi lahko polno razvijali svojo sporazumevalno zmožnost ter tako lažje in bolj samostojno delovali v družbi, omejene. Pogosto je njihovo uresničevanje prepuščeno različnim društvom in nevladnim organizacijam, ki na svojih spletnih straneh ponujajo informacije v zvezi z omenjenimi specifičnimi motnjami (Disleksija.siCenter Zarja). Nekatere prilagojene vsebine tudi tem govorcem ponuja spletna stran RTV Slovenije.

Za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov za učence in učenke z govorno-jezikovnimi motnjami, vključene v slovenski sistem izobraževanja, so na voljo posebna navodila, na spletni strani društva Bravo pa bodo informacije dobili vsi, ki delajo z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami, oz. tisti, ki jih ta problematika posebej zanima.

Sort By: Direction:
 • Center Zarja

  Center Zarja je namenjen osebam s pridobljeno možgansko poškodbo. Deluje na področju preventive, izobraževanja, svetovanja in razvoja novih programov.
 • Disleksija

  Spletna stran, ki ponuja informacije o disleksiji in izobraževanja ter svetovanja o tej temi.
 • Dostopno.si

  Informacijski portal z vsebinami RTV Slovenija, prilagojenimi za osebe z različnimi oviranostmi.
 • Društvo Bravo

  Društvo nudi oporo in informacije staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami.
 • Izobraževalni center Pika

  Center se ukvarja s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.
 • Katalogi znanj – SPI

  Katalogi znanj in izpitni katalogi splošnoizobraževalnih predmetov v srednjem poklicnem izobraževanju (tudi za slovenščino kot prvi jezik, kot drugi jezik ter za gluhe, naglušne in dijake z govorno-jezikovno motnjo).
 • Zavod Risa

  Zavod pripravlja lahko branje različnih vsebin, namenjeno ljudem, ki imajo težave z branjem in razumevanjem običajnih besedil (ljudem z motnjo v duševnem razvoju, po poškodbi glave, starejšim …).
NA VRH