Resolution on the National Programme for Language Policy 2014–18

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 v angleškem prevodu.

NA VRH