Temeljno delo sodobne dialektologije in geolingvistike je Slovenski lingvistični atlas, ki ga je zasnoval Fran Ramovš (l. 1934), koncept pa je bil večkrat prilagojen sodobnim okoliščinam tako z vidika mreže opisanih krajev kot z vidika vprašanj. Atlas nastaja na osnovi 720 zapisov krajevnih govorov, ki jih v obliki digitalizirane listkovne kartoteke hrani dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zapisi so nastali s pomočjo vprašalnic (870 vprašanj), ki segajo na 15 pomenskih polj (npr. telo, obleka, hiša ipd.) in se dotikajo tudi vprašanj glede realizacije glasovja in oblik. Atlas je dostopen prek portala Fran in na spletni strani sla.zrc-sazu.si.

Posebno pozornost zahtevajo narečni opisi posameznih geografskih področij, predstavljeni v narečnih slovarjih, ki se nahajajo na portalu Fran večinoma prilagojeni za spletno iskanje, a zasnovani v knjižni obliki:

 • Črnovrški dialekt (Ivan Tominec, 1964)
 • Slovar govorov Zadrečke doline (A–H) (Peter Weiss, 2005)
 • Slovar bovškega govora (Barbara Ivančič Kutin, 2007)
 • Kostelski slovar (Jože Gregorič, 2014)

V digitalizirani obliki se na spletišču Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU nahajajo slovarske zbirke in monografije:

Spletišče z naslovom Narečna bera prinaša Strokovni narečni slikovni slovar Anje Benko z besedjem podjunskega narečja in predstavitvijo koroških narečij. Spletišče z naslovom GO-KO prinaša Narečni govorni korpus Koprive na Krasu Klare Šumenjak z narečnimi besedili kraškega narečja.

Sort By: Direction:
 • Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

  Center deluje v okviru Fakultete za družbene vede UL in se med drugim ukvarja s terminološkim proučevanjem družboslovnih strok, ved in dejavnosti.
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

  Inštitut se ukvarja z raziskovanjem in opisovanjem slovenskega jezika ter skrbi za pripravo različnih priročnikov za slovenščino.
 • SIST

  Slovenski inštitut za standardizacijo je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov. Deluje tudi na področju terminologije.
 • Slovarski portal Fran

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
NA VRH