Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018

Jezikovnopolitični dokument, ki je določal ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2014–2018 ter odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.

NA VRH