Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije. Državni jezik je postala z nastankom države (25. 6. 1991), uradni jezik pa s sprejetjem Ustave RS (23. 12. 1991), ki v 11. členu opredeljuje:

“Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.”

Območja slovenskih občin, kjer sta uradna jezika dva, prikazuje spodnji zemljevid. Podrobnejši podatki so na voljo na strani Urada Vlade RS za narodnosti.

Vir: Oznake po podatkih Urada za narodnosti na zemljevidu Skupnosti občin Slovenije, 2015

Za slovensko jezikovno politiko je poleg jezikovnega statusa na področju Republike Slovenije pomembno tudi vprašanje statusa slovenščine v slovenskem zamejstvu. Avtohtone slovenske narodne skupnosti obstajajo v vseh štirih sosednjih državah, njihov trenutni status pa se od države do države razlikuje. Več o tem je mogoče prebrati na straneh Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

S 1. 5. 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije, s čimer je slovenščina dobila status enega od njenih uradnih jezikov.

NA VRH