Aktualna znanstvena slovnica Jožeta Toporišiča iz leta 1976 (zadnja dopolnjena izdaja l. 2000) prikazuje podobo slovenščine iz sredine druge polovice 20. stoletja; z nekaterimi dopolnitvami je avtor slovnico deloma posodabljal tudi na prelomu tisočletja. Podatke v tej avtorski slovnici je treba preveriti tako z vidika jezikovne dinamike kot tudi z vidika novih metodoloških možnosti. Slovnica izhaja iz strukturalnega razumevanja sistema, večina nesistemskih možnosti je normativno označenih z vidika tradicionalne stilistike.

Na osnovi Toporišičeve slovnice je nastala šolska slovnica Franceta Žagarja (1985): Slovenska slovnica in jezikovna vadnica, ki je bila skoraj tri desetletja najbolj razširjena in rabljena slovnica. Po letu 2000 sta nastali tudi dve slovenski slovnici v angleškem jeziku avtorjev Petra Herrityja (Slovene: a comprehensive grammar, 2000) in Marca Greenberga (A Short Reference Grammar of Standard Slovene, 2006).

V letu 2017 sta izšli dve šolski slovnici Kozme Ahačiča, in sicer Kratkoslovnica za osnovne in Slovnica na kvadrat za srednje šole, ki predstavljata nekatere nove ugotovitve sodobnega jezikoslovja, med drugim je spremenjen Toporišičev nabor besednih vrst, poenostavljen pa je strukturalno zasnovan oblikoslovni sistem.

Izbrane slovnice slovenskega jezika so v digitalizirani obliki dostopne prek portala Fran, in sicer v okviru podatkovne zbirke Slovenske slovnice in pravopisi, ki obsega 25 celovitih in 25 osnovnih opisov 139 pregledanih izdaj slovenskih slovnic in pravopisov v knjižni ali spletni obliki v obdobju od 1584 do danes.

Sort By: Direction:
NA VRH