Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2021–2025 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.

NA VRH