Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Predlog ReNPJP21–25 je Vlada Republike Slovenije sprejela na 63. redni seji 11. 3. 2021 in še ni veljavni jezikovnopolitični dokument.

NA VRH