Le malo ljudi se zaveda, da slepi in slabovidni lahko v vsakdanjem življenju funkcionirajo enako kot videči, le da vidne informacije sprejemajo prek drugih čutil. A za nemoteno sporazumevanje potrebujejo nekatere prilagoditve. Tako na primer za delo z računalnikom slepi potrebujejo posebno programsko opremo in dodatek k tipkovnici – Braillovo vrstico, ki jim omogočata branje podatkov z računalniškega zaslona v brajici. Brajico oz. Braillovo pisavo slepi tudi sicer uporabljajo za pisno komunikacijo, berejo pa jo s konicami prstov.

Osebam z okvarami vida država Slovenija omogoča dostop do nekaterih vsebin javnega značaja, npr. z ustrezno zvočno in taktilno opremo javnih prostorov, literarnih, gledaliških, filmskih in TV-del, s prilagoditvijo informacij, obrazcev in drugih besedil v javni komunikaciji. Nekatere vsebine z ustrezno zvočno opremo na posebnih portalih prinašata tudi RTV Slovenija  in TIPK TV.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ponuja številne informacije o slepoti in slabovidnosti, med drugimi so nekatere namenjene tistim, ki bi osebam z okvarami vida radi ponudili pomoč na ustrezen način.

Sort By: Direction:
 • Center IRIS

  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne je ustanova državnega pomena, katere ustanovitelj je Vlada RS. Njene naloge so izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za slepe in slabovidne, obravnava slepih in slabovidnih, svetovanje, usposabljanje ter podpora.
 • Dostopno.si

  Informacijski portal z vsebinami RTV Slovenija, prilagojenimi za osebe z različnimi oviranostmi.
 • Knjižnica slepih in slabovidnih

  Portal projekta KSS prinaša informacije o knjižnih gradivih in dogodkih, namenjenih slepim in slabovidnim, objavlja pa tudi različne strokovne članke s tega področja.
 • Rikoss

  Poljudnoznanstvena revija s področja ljudi z okvaro vida.
 • Slovenska brajica

  Spletno mesto je namenjeno objavi pomembnih dokumentov o brajici.
 • TIPK TV

  Spletna televizija, ki ponuja vsebine javnega značaja s pomočjo znakovnega jezika, glasovnega govora in podporo podnapisov.
 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

  Krovna organizacija društev slepih in slabovidnih RS z namenom zadovoljevanja potreb članov po socialnih in drugih programih oz. storitvah, prirejenih za slepe in slabovidne.
NA VRH