Poročilo o uspešnosti izvajanja NPJP za leto 2018

Poročilo vsebuje podrobne podatke o izvajanju Akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje in Akcijskega načrta za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, v letu 2018.

NA VRH