Slovensko zamejstvo obsega tista obmejna območja štirih sosednjih držav, kjer Slovenci živijo že od nekdaj; v teh državah imajo skupnosti Slovencev status avtohtone narodne manjšine, z matično Slovenijo pa so povezani na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem in političnem področju.

Slovenci v zamejstvu

Vir: Slovenščina 1: i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij, Zavod RS za šolstvo, 2015

Vendar pa se slovenske manjšine od države do države pomembno razlikujejo tako po številčnosti kot po svojem položaju in statusu oziroma po tem, kako zaščitene so. Skupno pa jim je, da so to večinoma dvojezična okolja; v njih je slovenščina manjšinski jezik, v okviru lokalnih šolskih sistemov pa imajo Slovenci večinoma tudi možnost izobraževanja v slovenščini. A čeprav pravico zamejskih Slovencev do znanja in uporabe slovenščine v sosednjih državah ureja zakonodaja, je njihov jezikovni položaj pogosto – in še posebej v nekaterih okoljih, na primer v Porabju – zelo krhek.

Ta stran ponuja informacije, katere možne poti se odpirajo zamejcem za ohranjanje in razvijanje njihove kulture in jezikovne zmožnosti v slovenščini; pri pridobivanju informacij na tem področju vsem zainteresiranim lahko pomagajo različna društva in druge organizacije v zamejstvu. Gl. tudi spletne strani Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in zavihek Slovenska jezikovna skupnost v svetu.

Za obstoj slovenskih skupnosti v zamejstvu je pomembno, da ohranjajo in razvijajo slovenščino sistematično in v vsej njeni zvrstnosti ter da imajo dovolj priložnosti tudi za jezikovne in kulturne stike s Slovenijo. Učenci in dijaki v zamejstvu se lahko vključujejo v šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezične šole, imajo pa tudi možnost krajšega ali daljšega bivanja v Sloveniji, ki se običajno organizira v obliki poletnih šol in taborov. Štipendije za udeležbo na tečajih slovenščine, ki jih v Sloveniji organizirajo različne ustanove, so namenjene tudi odraslim, zamejcem in drugim Slovencem po svetu pa Slovenija daje možnost štipendiranja še drugih oblik izobraževanja v Sloveniji.

Pomembno vlogo v izobraževanju pomeni tudi oblikovanje Skupnega slovenskega znanstvenega prostora, ki povezuje znanstvene institucije v Sloveniji in zamejstvu.

Sort By: Direction:
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  Sklad svoj namen uresničuje z izvajanjem štipendijske politike in dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
 • Poletna šola za otroke in mladostnike

  Poletni tečaj slovenščine v Sloveniji, namenjen otrokom in mladostnikom, ki živijo v tujini. Organizira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.
 • Slovenščina za otroke in mladostnike

  Program Slovenščina za otroke in mladostnike na Centru za slovenščino združuje dejavnosti v zvezi s poučevanjem slovenščine kot drugega in tujega jezika otrok in mladostnikov.
 • Smej se

  Spletna stran z viri, gradivi in informacijami za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

  Urad spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb, vezanih na Slovence v zamejstvu in po svetu, pripravlja pobude za spremembe, izvaja javne razpise …
 • Zamejsko šolstvo

  Informacije Zavoda RS za šolstvo o slovenskem jeziku v zamejskem šolstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
 • Zavod RS za šolstvo

  Osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.
NA VRH