Resolution on the National Programme for Language Policy 2021–2025

Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 v angleškem prevodu.

NA VRH