Slovenska jezikovna skupnost, ki jo tvorijo govorci slovenščine kot prvega oziroma maternega jezika, je največja jezikovna skupnost v Republiki Sloveniji – po podatkih Statističnega urada RS iz popisa prebivalstva leta 2002 je slovenščino kot prvi jezik govorilo skoraj 88 % prebivalcev Slovenije. Med pripadnike slovenske jezikovne skupnosti pa lahko štejemo tudi tiste, ki so se slovenščine naučili kasneje oziroma je slovenščina njihov drugi jezik, vendar jo aktivno uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Sort By: Direction:
  • Statistični urad Republike Slovenije

    Urad ponuja statistične podatke o prebivalstvu in kazalcih družbenega razvoja. Del podatkov se osredotoča tudi na jezikovne značilnosti (npr. prvi jezik) prebivalstva.
NA VRH