Temeljne podatke o izvoru in prvotnem pomenu slovenskega besedja, tudi samo narečnega in zgodovinskega, prinaša znanstveno zasnovani Bezlajev Etimološki slovar slovenskega jezika, ki je izhajal v letih 1976–2007 in je dostopen le v knjižni obliki. Bezlajevo delo sta dokončala sodelavca Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Metka Furlan in Marko Snoj.

Prenovljena zasnova etimološkega opisa slovenščine za novi znanstveni etimološki slovar je predstavljena v monografiji Novi etimološki slovar slovenskega jezika (2013, Metka Furlan).

Poljudnoznanstveni etimološki opis slovenščine je pod naslovom Slovenski etimološki slovar izšel leta 1997, druga izdaja 2003 in tretja, elektronska na portalu Fran 2015. Vsebinsko enaka je leta 2016 izšla tudi v tiskani obliki (Marko Snoj). Slovar prinaša etimološke razlage najpogosteje rabljenih slovenskih standardnih besed.

Etimologija zemljepisnih imen je predstavljena v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja (2009), etimologija osebnih lastnih imen pa v Leksikonu imen Janeza Kebra (2008).

Sort By: Direction:
NA VRH