O Inštitutu za narodnostna vprašanja

Slovenska jezikovna skupnost živi v Republiki Sloveniji in izven nje, v Republiki Sloveniji pa živijo tudi druge jezikovne skupnosti.

Republika Slovenija si skladno s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in načel Evropske unije prizadeva za strpno sožitje različnih skupnosti, spoštljivo sporazumevanje, solidarnost, medsebojno razumevanje in družbeno kohezijo.

Sort By: Direction:
NA VRH