Jezik gluhoslepih

Posebne, povsem individualne načine sporazumevanja uporabljajo osebe z gluhoslepoto, to so tisti, ki imajo hkratno okvaro sluha in vida. Gluhoslepota je zelo heterogena, zato vsak posameznik z gluhoslepoto z okoljem komunicira v svojem specifičnem jeziku, ki je prilagojen njegovim zmožnostim. Na spletnih straneh Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN je mogoče dobiti informacije z zvezi z izobraževanjem gluhoslepih, na voljo je tudi njihov časopis.

Sort By: Direction:
  • Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

    Prostovoljna invalidska organizacija, ki zagovarja in zadovoljuje posebne potrebe oseb z gluhoslepoto in drugih oseb s senzorno invalidnostjo ter zastopa njihove interese.
NA VRH