Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MDDSZ je med drugim pristojno za položaj invalidov, otrok in mladine, družbeno pomoč ogroženim skupinam prebivalstva in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju.

NA VRH