Konvencija o pravicah invalidov

Namen konvencije je invalidom zagotavljati enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.

NA VRH