Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

Namen zakona je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije, ki temelji na invalidnosti.

NA VRH