Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon ureja načela in mehanizme vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami.

NA VRH