Vrste motenj otrok s posebnimi potrebami

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami.

NA VRH