Sort By: Direction:
 • Gigafida

  Korpus Gigafida je najobsežnejši in najsodobnejši referenčni korpus slovenskih pisnih besedil, vsebuje skoraj 1,2 milijarde besed.
 • GOS

  Referenčni korpus govorjene slovenščine, ki obsega okrog 120 ur posnetkov govora v najrazličnejših situacijah.
 • IMP

  Korpus starejših slovenskih besedil (od konca 16. stoletja do 1918). Korpus je dostopen v konkordančniku NoSketch Engine.
 • KoRP

  Specializirani korpus besedil s področja odnosov z javnostmi. Povezava je na korpus v konkordančniku NoSketch Engine.
 • Korpus informatike DSI

  Specializirani korpus besedil s področja informatike. Korpus je dostopen v konkordančniku NoSketch Engine.
 • Kres

  Korpus KRES je uravnoteženi podkorpus Gigafide, ki vsebuje skoraj 100 milijonov besed.
 • Lektor

  Obširna zbirka lektoriranih avtorskih besedil in prevodov, ki je namenjena raziskovanju procesa lektoriranja.
 • Nova beseda

  318 milijonov besed obsegajoča besedilna zbirka Inštutita za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Signor

  Korpus Signor je uravnoteženi in reprezentativni korpus označenih video posnetkov slovenskega znakovnega jezika.
 • Šolar

  Korpus besedil, ki so jih učenci slovenskih šol samostojno tvorili pri pouku, vsebuje skoraj milijon besed.