GOS

Referenčni korpus govorjene slovenščine, ki obsega okrog 120 ur posnetkov govora v najrazličnejših situacijah.

NA VRH