Korpus informatike DSI

Specializirani korpus besedil s področja informatike. Korpus je dostopen v konkordančniku NoSketch Engine.

NA VRH