IMP

Korpus starejših slovenskih besedil (od konca 16. stoletja do 1918). Korpus je dostopen v konkordančniku NoSketch Engine.

NA VRH