Gigafida 2.0

Referenčni korpus pisne standardne slovenščine, ki vsebuje 1.134.693.933 besed iz 38.310 besedil, nastalih v letih 1990-2018.

NA VRH