Šolar

Korpus besedil, ki so jih učenci slovenskih osnovnih in srednjih šol samostojno tvorili pri pouku, vsebuje 1.638.229 besed iz 5485 besedil.

NA VRH