»Slovenščina je z vključitvijo med uradne jezike Evropske unije pridobila večjo mednarodno težo na simbolni ravni, predvsem pa veliko operativnih možnosti za sodelovanje pri raziskovanju in uporabi jezikov v skupnosti s 24 uradnimi jeziki.«

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025)

Večjezičnost je načelo, ki je vpisano v pravne temelje Evropske unije.

Njene bistvene poteze so določene v ustanovitvenih pogodbah, Uredbi Sveta št. 1 iz leta 1958 in pristopnih aktih vsake nove države članice, ki se odloči, da bo svoj državni jezik uveljavila kot enega uradnih jezikov evropske nadnacionalne skupnosti. Utemeljena je s potrebo po demokratičnosti, preglednosti in pravni varnosti za vse državljane Evropske unije.

Zato so pravni akti EU dostopni v vseh uradnih jezikih, na zasedanjih Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Sveta EU, pa tudi sestankih nekaterih delovnih skupin je zagotovljeno tolmačenje, večina spletnih strani institucij EU je večjezičnih, državljani in pravne osebe lahko komunicirajo z institucijami EU v svojem jeziku.

Ta ureditev ima dovolj zagovornikov v EU, da ni videti ogrožena – težko si je predstavljati skupnost, ki bi se temu odpovedala, saj to prav gotovo ne bi bila več večkulturna in večjezikovna skupnost, v katero je včlanjenih 27 držav.

Sort By: Direction:
 • Evropska komisija

  Evropska komisija je izvršilni organ EU: pripravlja predloge zakonodajnih aktov ter skrbi za izvajanje zakonodaje in nadzorovanje proračuna.
 • Evropski parlament

  Evropski parlament je parlamentarni organ Evropske unije, ki skupaj s Svetom Evropske unije predstavlja zakonodajno telo EU.
 • Evropski svet

  Evropski svet je najvišje politično telo EU, ki oblikuje splošne politične smernice in prednostne naloge EU.
 • Juvenes Translatores

  Tekmovanje mladih prevajalcev v Evropski uniji.
 • Pogodba o Evropski uniji

  Ustanovitveni akt Evropske unije.
 • Pogodba o delovanju Evropske unije

  Pogodba, v kateri so opredeljene vrednote, naloge, upravna struktura in protokoli Evropske unije.
 • Portal Evropska unija

  Uradno spletišče Evropske unije, kjer so na voljo informacije o ustroju, dejavnostih in priložnostih v EU.
 • Posnetki uradnih jezikov EU

  Stran portala Evropska unija, na kateri lahko poslušamo kratko besedilo v vseh 24 uradnih jezikih EU.
 • Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

  Temeljni jezikovnopolitični dokument, ki določa ključne cilje in ukrepe jezikovnopolitičnega delovanja v obdobju 2021–2025 ter navaja odgovorne nosilce predlaganih jezikovnonačrtovalnih ukrepov.
 • Spletišče EUR-Lex

  Spletno mesto, ki prinaša zakonodajo, sodno prakso, sporazume in druge javne dokumente EU v vseh uradnih jezikih EU.
 • Svet Evropske unije

  Svet Evropske unije, v katerem so zastopane vlade držav članic EU, je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev EU.
NA VRH