Pogodba o delovanju Evropske unije

Pogodba, v kateri so opredeljene vrednote, naloge, upravna struktura in protokoli Evropske unije.

NA VRH