Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije

Ustanovitveni akt Evropske unije in pogodba, v kateri so opredeljene vrednote, naloge, upravna struktura in protokoli EU.

NA VRH