»Opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupnosti z jezikovnimi viri, priročniki, orodji in (svetovalnimi ter podpornimi) storitvami je eden ključnih dejavnikov, od katerega je odvisno uresničevanje številnih ciljev jezikovne politike.«

(Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025)

Ko govorimo o opremljenosti slovenske jezikovne skupnosti, imamo v mislih različne jezikovne priročnike, vire, orodja in storitve, ki jih potrebujemo, da:

  • se lahko uspešno sporazumevamo v slovenščini,
  • se lahko slovenščine učimo oziroma jo poučujemo,
  • lahko uveljavljamo ustavno pravico do uporabe jezika.

Naštete pravice morajo biti zagotovljene vsem pripadnikom skupnosti, kar lahko dosežemo z upoštevanjem različnosti obstoječih jezikovnih težav in upoštevanjem komunikacijskih specifik govorcev s posebnimi potrebami.

Ta spletna stran ponuja pregled trenutnega stanja jezikovne opremljenosti. Predstavlja priročnike in vire, ki slovenščino opisujejo in predstavljajo: enojezične in večjezične, splošne in specializirane, sodobne in zgodovinske. Posebej je predstavljeno področje standardizacije jezika, v poglavju Tehnologije pa so predstavljeni jezikovnotehnološki projekti in izdelki, razviti za slovenski jezik. Na voljo so povezave na vire, projekte, pristojne inštitucije, opredeljene pa so tudi glavne naloge, s katerimi se področje trenutno srečuje.

Sort By: Direction:
NA VRH