Akcijski načrt za jezikovno opremljenost

Jezikovnonačrtovalni dokument, ki konkretizira cilje in ukrepe s področja jezikovne opremljenosti, določene v Resoluciji o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.

NA VRH