Zakon o visokem šolstvu

Zakon ureja status visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.

NA VRH