Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Zakon ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe. Vsebuje tudi določila, povezana z jezikom.

NA VRH