Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.

NA VRH