Sort By: Direction:
 • Inšpektorat RS za delo

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Inšpektorat RS za kulturo in medije

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za kulturo. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Inšpektorat RS za šolstvo in šport

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.
 • Ministrstvo za kulturo

  Ministrstvo za kulturo mdr. opravlja naloge na področju slovenskega jezika. V okviru Ministrstva deluje tudi Služba za slovenski jezik.
 • Služba za slovenski jezik

  Delovno telo Ministrstva za kulturo RS, zadolženo za vprašanja, povezana z rabo jezika.
 • Tržni inšpektorat RS

  Inšpektorat deluje v sklopu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mdr. skrbi za izvajanje nekaterih členov Zakona o javni rabi slovenščine.