Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira.

NA VRH