Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje

Center deluje v okviru Fakultete za družbene vede UL in se med drugim ukvarja s terminološkim proučevanjem družboslovnih strok, ved in dejavnosti.

NA VRH