Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Inštitut se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju.

NA VRH