Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb, vezanih na Slovence v zamejstvu in po svetu, pripravlja pobude za spremembe, izvaja javne razpise …

NA VRH