Sort By: Direction:
 • EVROKORPUS

  Zbirka vzporednih dvojezičnih korpusov prevodov, namenjena zlasti prevajalcem strokovnih besedil.
 • Evroterm

  Terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve med pripravljanjem slovenske različice pravnih predpisov Evropske unije. Trenutno vsebuje 130.047 izrazov, v zbirko pa so poleg terminologije EU vključena še druga strokovna področja.
 • IATE

  Večjezična terminološka zbirka Evropske unije.
 • Islovar

  Terminološki slovar računalništva in informatike, ki nastaja pod okriljem Slovenskega društva Informatika in h kateremu lahko izrazje prispevajo tudi uporabniki.
 • Slovarski portal Fran

  Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Slovarski portal Termania

  Prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi pripravo novih slovarskih zbirk.
 • TermCoord

  Terminološki viri Evropske unije.
 • Terminologišče

  Portal Terminološke sekcije ISJFR ZRC SAZU ponuja terminološko svetovanje in dostop do 14 terminoloških slovarjev, ki so jih od leta 2000 pripravili sodelavci sekcije.