Evroterm

Terminološka zbirka izrazov, ki je začela nastajati v Sektorju za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve med pripravljanjem slovenske različice pravnih predpisov Evropske unije. Trenutno vsebuje 130.047 izrazov, v zbirko pa so poleg terminologije EU vključena še druga strokovna področja.

NA VRH