Sort By: Direction:
  • IETK

    Inštitut za elektroniko in telekomunikacije je del Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM in se med drugim ukvarja z jezikovnimi tehnologijami za slovenščino.
  • Institut “Jožef Stefan”

    Institut izvaja raziskave in razvija različne tehnologije, med katerimi so tudi jezikovne tehnologije za slovenski jezik.
  • LUKS

    Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko je del Fakultete za elektrotehniko UL, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem in razvojem govornih tehnologij.