Institut “Jožef Stefan”

Institut izvaja raziskave in razvija različne tehnologije, med katerimi so tudi jezikovne tehnologije za slovenski jezik.

NA VRH