Sort By: Direction:
 • Državna slovenska samouprava

  Organizacija sega na vsa področja življenja slovenske manjšine na Madžarskem, od izobraževanja do gospodarskega razvoja. Spletna stran je v madžarščini.
 • Krščanska kulturna zveza

  Osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev, v kateri sodeluje več kot 50 kulturnih društev, zborov in gledaliških skupin.
 • Nacionalni svet slovenske narodne manjšine

  Najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine, predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja.
 • Narodni svet koroških Slovencev

  Zastopstvo, ki se zavzema za politične, gospodarske in kulturne pravice ter interese koroških Slovencev na osnovi mednarodnih in meddržavnih pogodb.
 • Razvojna agencija Slovenska krajina

  Neprofitna organizacija, ki s pomočjo evropskih ter državnih skladov skrbi za razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma v Porabju.
 • Skupnost koroških Slovencev in Slovenk

  Skupnost zastopa in krepi politične, gospodarske in kulturne interese Slovencev in Slovenk na Koroškem.
 • Združenje Slovenska izseljenska matica

  Prostovoljno in neprofitno združenje fizičnih oseb za razvijanje, širjenje, utrjevanje in poglabljanje stikov med Slovenci v domovini in po svetu.
 • Zveza Slovencev na Madžarskem

  Zveza je neodvisna in demokratična organizacija Slovencev na Madžarskem, ki zastopa njihove interese in pravice.
 • Zveza slovenskih društev na Hrvaškem

  Zveza organizira, združuje in povezuje slovenska društva na Hrvaškem ter oblikuje skupna stališča do RS in Republike Hrvaške.