Nacionalni svet slovenske narodne manjšine

Najvišje predstavniško telo Slovencev v Republiki Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine, predstavlja slovensko narodno manjšino na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika ter ustanavlja ustrezne ustanove s tega področja.

NA VRH