Sort By: Direction:
 • ALTE

  Spletna stran Združenja evropskih jezikovnih testatorjev. Vsebine so v angleščini.
 • Časopisi CSDTJ

  Časopisi Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik s prispevki udeležencev tečajev slovenščine.
 • Leto plus UL

  Program Univerze v Ljubljani, ki tujim študentom omogoča intenzivno učenje slovenščine in ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča podaljšanje statusa študenta.
 • Leto plus UP

  Program Univerze na Primorskem, ki tujim študentom omogoča intenzivno učenje slovenščine in ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča podaljšanje statusa študenta.
 • Slovenščina na tujih univerzah

  Program, ki podpira delovanje učiteljev slovenščine in slovenistik na tujih univerzah, jih povezuje, strokovno izpopolnjuje in skrbi za učna gradiva.
 • Slovenščina za otroke in mladostnike

  Program Slovenščina za otroke in mladostnike na Centru za slovenščino združuje dejavnosti v zvezi s poučevanjem slovenščine kot drugega in tujega jezika otrok in mladostnikov.
 • Za učitelje

  Stran Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik z informacijami o izobraževanju učiteljev slovenščine kot drugega in tujega jezika.
 • Začetna integracija priseljencev – ZIP

  Informacije o brezplačnem programu učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe.
 • Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije

  V Združenju sodelujejo javni zavodi, aktivni na področju izobraževalne in svetovalne dejavnosti za odrasle.
 • Zveza ljudskih univerz Slovenije

  Prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje ljudskih univerz v Sloveniji.