Slovenščina na tujih univerzah

Program, ki podpira delovanje učiteljev slovenščine in slovenistik na tujih univerzah, jih povezuje, strokovno izpopolnjuje in skrbi za učna gradiva.

NA VRH