Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Urad spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb, vezanih na narodne ter romske skupnosti na ozemlju RS, pripravlja pobude za spremembe, izvaja javne razpise …

NA VRH